Vi är en Godkänd Bilverkstad!

Nyheter - 12 mars 2021

Vänd dig alltid till en Godkänd Bilverkstad för service eller reparation av din bil.

Godkänd Bilverkstad kommer säkerställa den kvalitet som bilägaren har rätt att kräva av en fordonsverkstad. Alla personbilsverkstäder inom MRF och SFVF kommer anslutas till Godkänd Bilverkstad. Kvalitetsstandarden bygger på regelbundna kvalitetskontroller som kommer att ske både internt och externt av välkända kontrollföretag (KF). Kvalitetsstandarden innebär att verkstadens arbete kontrolleras såväl tekniskt som administrativt.
Det är många företag och personer som berörs samtidigt och alla administrativa rutiner är inte på plats. Därför har vi tagit till en god tidsmarginal för implementering av kvalitetsstandarden, vilket även ger alla verkstäder som berörs en rimlig chans att förbereda sig.

Verkstäder som redan ingår i något kvalitetsledningssystem, har stora delar av arbetet avklarat. KF som utför den tjänsten måste vara godkänt enligt ramen för GBV, de finns listade under fliken Godkända kontrollföretag. Vad som tillkommer är fyra dokumenterade ledningsmöten med verkstadspersonalen kring Godkänd Bilverkstad samt den årliga kontrollen.

Beroende på befintligt kvalitetsledningssystem kan även två externa stickprovskontroller per mekaniker tillkomma – stickprovskontrollerna ska vara minst fem per år varav minst två av en godkänd extern kontrollant.

Hitta till oss

Öppettider

Öppettider - Bilförsäljning
Vardagar: 09.00 - 18.00
Lördag: 11.00 - 15.00
Söndag: Stängt
Öppettider - Verkstad
Vardagar: 07.00-17.00
Helg: Stängt